Baggio: The Divine Ponytail 2021

فیلم باجو: دم اسبی الهی , روبرتو باجو یک ستاره تمام عیار در ورزش فوتبال که همگان او را می شناسند و در تاریخ این ورزش یکی از بزرگان به حساب می آید داستان این سینمایی درباره زندگی این شخص می شود...

نظرات و نقدها 0